Prawo cywilne - testy

Prawo cywilne - testy

Prawo cywilne - testy

Dodaj swój komentarz »


Spis katalogów,Lista katalogów,Baza katalogów,Multikod katalog
promocja strony
W wielu wypadkachkolokwia na wydziałach prawa mają postać testu. Tyczy się to w praktyce wszystkich dziedzin prawa, w tym też prawa cywilnego.
Testy z prawa cywilnego dotykają bardzo wiele zagadnień, m.in. takie zagadnienia jak część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, czy - w bardzo szerokim rozumieniu tego pojęcia, też takie gałęzie prawa jak prawo rodzinne, prawo autorskie czy wręcz prawo pracy.
Nauczenie się do egzaminu, który posiada postać testu, nie wydaje się możliwe bez ćwiczeń w postaci rozwiązywania przykładowych testów. Przerabianie testów nie tylko bowiem testuje wiedzę, niemniej jednak też pomaga wyrobć nawyk w zaznaczaniu poprawnych odpowiedzi, odrzucaniu ze stuprocentową pewnością błędnych, itd.
Testy z części ogólnej kodeksu cywilnego najczęściej zawierają pytania odnoszące się do podmiotów prawa cywilnego, czynności prawnych, zdolności do czynności prawnych, problemy powiązane z wadami oświadczeń woli, zagadnienia odnoszące się do terminu i warunku, a ponadto kilka innych.
Testy z prawa zobowiązań dotyczą przede wszystkim umów, ich typów, reguł ich zawierania, reguł ich wykonywania, a oprócz tego odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie umów. Dotykają także kwestii związanych z {czynami niedozwolonymi|deliktami| i kwestii odszkodowań.
Strona Prawo cywilne testy pomaga przygotować się do kolokwum testowego z prawa cywilnego i stanowi nieocenioną pomoc zarówno dla studentów, jak również dla kandydatów na aplikacje prawnicze.Co najmniej od 7 lat przybywa studentów na kierunku prawo. Tyczy się to wszystkich trybów studiów - dziennych, wieczorowych i zaocznych. Wraz ze wzrostem liczby studentów urasta problem funkcjonalnego weryfikowania ich wiedzy, co z kolei rozpoczyna dyskusje na temat tego, jaką postać powinny mieć egzaminy na wydziale prawa.
W przeszłości, gdy na roku było co najwyżej kilkadziesiąt osób, nie było problemu jaką metodąsprawdzić ich stan wiedzy. Egzamin nieomalże z gałęzi prawa polegał na ustnej wymianie poglądów studenta z profesorem, który mógł w sposób jednoznaczny ocenić, czy egzaminowany opanował niezbędny od niego zakres przedmiotu.
Obecnie najczęściej egzaminy na kierunkach prawniczych mająformę testu. Prawo cywilne testy, prawo gospodarcze, publiczne czy nawet prawo karne, to tylko niektóre z dziedzin, z których egzamin przybiera formę testową.
Testy z prawa cywilnego można rozwiązywać przez Internet, tą metodą przygotowując się do egzaminu, któremu trzeba sprostać na koniec semestru. Jednym z najlepszych serwisów umożliwiających rozwiązywanie testów przez Internet, z pewnością wartym polecenia nie tylko studentom, ale i absolwentom wydziałów prawa uczącym się do egzaminu na aplikację, jest system pravnik.pl.

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii: